Αρχική / Εκθέσεις Φωτογραφίας / 2η Έκθεση Φωτογραφίας / Παλιές Φωτογραφίες 121