Αρχική / Σαρανταπορείες / 3η Σαρανταπορεία 2013 252

3η Σαρανταπορεία
Σαραντάπορο - Λεφτοκαρυά - Σαραντάπορο
Σάββατο 03 Αυγούστου 2013