Αρχική

Ημερομηνία λήψης

2022 (3)
Ιανουάριος (3)
2021 (34)
Ιανουάριος (1) Ιούνιος (33)
2020 (48)
Φεβρουάριος (19) Αύγουστος (7) Οκτώβριος (22)
2019 (153)
Φεβρουάριος (40) Νοέμβριος (17) Δεκέμβριος (96)
2018 (111)
Μάρτιος (4) Ιούνιος (6) Αύγουστος (79) Νοέμβριος (22)
2017 (20)
Μάρτιος (5) Απρίλιος (2) Ιούλιος (12) Νοέμβριος (1)
2016 (118)
Ιανουάριος (35) Φεβρουάριος (25) Μάρτιος (11) Μάιος (14) Ιούνιος (8) Νοέμβριος (25)
2015 (218)
Φεβρουάριος (8) Μάρτιος (2) Απρίλιος (79) Ιούνιος (13) Αύγουστος (9) Δεκέμβριος (107)
2014 (520)
Ιανουάριος (22) Απρίλιος (4) Ιούνιος (171) Ιούλιος (145) Αύγουστος (23) Σεπτέμβριος (27) Οκτώβριος (127) Δεκέμβριος (1)
2013 (1164)
Μάρτιος (94) Απρίλιος (524) Ιούνιος (16) Ιούλιος (108) Αύγουστος (421) Δεκέμβριος (1)
2012 (266)
Ιανουάριος (21) Φεβρουάριος (4) Μάρτιος (11) Μάιος (2) Ιούνιος (21) Ιούλιος (1) Οκτώβριος (205) Δεκέμβριος (1)
2011 (198)
Ιανουάριος (1) Φεβρουάριος (26) Μάρτιος (30) Απρίλιος (27) Μάιος (17) Ιούνιος (13) Ιούλιος (10) Αύγουστος (71) Δεκέμβριος (3)
2010 (311)
Φεβρουάριος (7) Μάρτιος (4) Απρίλιος (6) Μάιος (14) Ιούνιος (3) Ιούλιος (19) Αύγουστος (205) Σεπτέμβριος (8) Οκτώβριος (8) Νοέμβριος (26) Δεκέμβριος (11)
2009 (35)
Ιανουάριος (1) Μάρτιος (2) Απρίλιος (1) Μάιος (2) Ιούνιος (4) Ιούλιος (5) Αύγουστος (3) Σεπτέμβριος (1) Οκτώβριος (11) Νοέμβριος (3) Δεκέμβριος (2)
2008 (7)
Ιανουάριος (2) Απρίλιος (1) Αύγουστος (2) Νοέμβριος (1) Δεκέμβριος (1)
2007 (7)
Ιανουάριος (2) Μάιος (2) Ιούλιος (1) Αύγουστος (2)
2006 (5)
Ιανουάριος (1) Μάρτιος (1) Απρίλιος (1) Μάιος (1) Αύγουστος (1)
2005 (2)
Μάρτιος (1) Νοέμβριος (1)